Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Akce - historie

Vloženo: 24. července 2007

Oslavy 10.výročí Linky důvěry a sněm ČAPLD
V roce 2008 slaví Linka důvěry občanského sdružení Povídej 10 let od svého založení. Rozhodli jsme se uspořádat oslavy tohoto výročí a zároveň být hostitelskou organizací Sněmu České asociace pracovníků linek důvěry (ČAPLD). Těšíme se na Vás ve dnech 13. - 14. 6. 2008 v Kutné Hoře.

 21. června  2006 proběhlo v pražských prostorách Philip Morris ČR a.s. slavnostní předání sponzorských darů (osobních automobilů) vybraným neziskovým organizacím. O.S. Povídej byl darován Ford Focus.
 

26. května - 27. května  2006 se konal sněm České asociace pracovníků linek důvěry v Mostě jehož se zúčastnila vedoucí Linky důvěry v Kutné Hoře.
 

26. dubna 2006 pořádalo o.s. Povídej ve spolupráci s Philip Morris ČR a.s. Motivační kurz k projektu Interdisciplinární přístup k problematice domácího násilí. Přednášela Mgr. Petra Vitoušová prezidentka BKB a PhDr. Marie Šedivá z DONA centra Ostrava.
 

3. června 2004 pořádalo o.s. Povídej ve spolupráci s Philip Morris ČR a.s. odbornou konferenci "Interdisciplinární přístup k problematice domácího násilí". O problematice domácího násilí, legislativě, praxi a pilotním programu interdisciplinárního přístupu referovaly Mgr. Petra Vitoušová a PhDr. Marie Šedivá z Bílého kruhu bezpečí.
 

15. května 2004 se konal v Kutné Hoře 3. závod Českého poháru horských kol Budvar Cup 2004. Výtěžek z dražby dresů (částku 26.000 Kč), která se konala u příležitosti této akce, pořadatelé věnovali na provoz Linky důvěry. Veřejná sbírka dále přinesla 4.929,50 Kč.
 

27. března 2003 se konal u příležitosti 5. výročí založení občanského sdružení Povídej v kutnohorském Divadelním klubu v Sedlecké ulici "Den linky důvěry v Kutné Hoře". Na programu byl dopolední odborný program "Společně proti násilí", ve kterém vystoupila PhDr. Yvona Lucká, spolu s PhDr. Lubošem Kobrlem. Všichni přítomní měli dále možnost shlédnout film "Osamocené se svými příběhy", který nám laskavě zapůjčila nadace "Člověk v tísni". V závěru odborného programu vystoupila zástupkyně společnosti Philip Morris ČR a.s. a představila program "Boj proti domácímu násilí". V odpoledních a večerních hodinách program pokračoval neformálním "povídáním" o Lince důvěry, koncertem populárního zpěváka Luboše Pospíšila a divadelním představením "Sylvie" v nastudování Hoffmannova divadla z Uherského Hradiště.
 


 

25. října 2002 byla slavnostně podepsána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků 4. ročníku veřejné sbírky "Pomozte dětem" na realizaci projektu "Linka důvěry - centrum krizové intervence". Nadační příspěvek ve výši 90.000,- Kč je účelově vázán.
 

27. září 2002 se konal koncert na podporu Linky důvěry - centra krizové intervence, jehož výtěžek činil 1.666,- Kč. Koncert se konal v hospodě Dačický v Kutné Hoře, společně zde vystoupily kapely Wootochit, Curare a Luboš Pospíšil.
 


 

23. října 2001 byla slavnostně v prostorách České televize podepsána Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků 3. ročníku veřejné sbírky "Pomozte dětem" mezi občanským sdružením "Povídej" a Nadací rozvoje občanské společnosti, která spolu s Českou televizí sbírky "Pomozte dětem" organizuje. Smluvní strany uzavřely smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt: Linka důvěry - centrum krizové intervence. Nadační příspěvek ve výši 58.253,- Kč je účelově vázán.
 

1. září 2001 se konal v Kutné Hoře finálový závod Českého poháru horských kol Budvar Cup 2001. V rámci tohoto sportovního podniku proběhl večerní happening, na kterém vystoupila populární zpěvačka Leona Machálková. Výtěžek z této benefiční akce ve výši 46.300 Kč byl poskytnut na provoz Linky důvěry.